Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Grójcu w porozumieniu z władzami lokalnymi i innymi formacjami mundurowymi czynnie włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi.

W tym roku akcja „Nasza Krew – nasza ojczyzna” została połączona ze świąteczną zbiórką krwi zorganizowaną przez gminę Grójec, Grójecki Ośrodek Kultury oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Wietha w Radomiu.

Poza funkcjonariuszami naszej jednostki w akcji czynnie uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Policji, Nadleśnictwa Grójec, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Lasów Państwowych. Krew oddało również wielu mieszkańców miasta i gminy Grójec. Tego dnia udało się zebrać aż 29 litrów krwi!

Dla uczestników akcji Nadleśnictwo Grójec przygotowało niespodziankę – świąteczne drzewko. Po raz kolejny funkcjonariusze naszej jednostki pokazali, że chcą i lubią pomagać!

Wszystkim niezdecydowanym przypominamy, że:

Zgłaszający się do oddania krwi ( 18 – 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:

  • dowód osobisty,
  • legitymację studencką,
  • prawo jazdy,
  • paszport,
  • dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

Tekst i zdjęcia:

ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej