W Areszcie Śledczym w Grójcu odbyły się prelekcje dla osadzonych prowadzone przed mediatorów.

W związku z obchodami Tygodnia Mediacji, jak również Światowego Dnia Mediacji do Aresztu Śledczego w Grójcu zostali zaproszeni mediatorzy z Sądu Okręgowego w Radomiu. Podczas spotkania z osadzonymi Pani Maria Dobosz oraz Pani Ewa Szymańska – Jarosz przedstawiły definicję mediacji oraz wszelkie korzyści płynące z jej podjęcia w postępowaniu karnym, jak i cywilnym.

Mediacja to jedna z alternatywnych form rozwiązywania sporów. Jest dobrowolna i poufna, w ramach, której osoba trzecia - mediator łagodzi powstające napięcia i pomaga osiągnąć stronom korzystne porozumienie, które jest wzajemnie akceptowalne i uwzględnia interesy, a także potrzeby obu stron. Mediator jest osobą neutralną wobec stron i ich konfliktu.

Ideą mediacji jest to, że oskarżony i pokrzywdzony mają sami dojść do porozumienia w obecności mediatora, a także ustalić, w jaki sposób sprawca dokona zadośćuczynienia.

 

Tekst i zdjęcia: por. Marta Karas - Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej