22 marca 2019 r. w Grójcu odbyły się uroczyste obchody patriotyczne z okazji „Dnia Patrona Szkoły” i „75 rocznicy Akcji na Caritas”.

Organizatorami tegorocznych uroczystych obchodów byli: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Dyrektor ZSP im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec, Przewodniczący Rady Powiatu, Starosta Grójecki oraz Dowódca Garnizonu Grójec. Służbę Więzienną reprezentował dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu – ppłk Adam Piórkowski.

Przy Kościele pw. Św. Mikołaja w Grójcu zorganizowano zbiórkę pocztów sztandarowych, po której odprawiono Mszę Św. Uczniowie ZSP w Grójcu przedstawili program słowno – muzyczny. Kolejno nastąpił przemarsz uczestników pod tablicę upamiętniającą Żołnierzy AK Obwodu „Głuszec” – Grójec, mieszczącą się przy dawnym budynku Caritas na ul. Mogielnickiej. Odczytano apel pamięci, po którym oddano salwy honorowe ku czci bohaterów, którzy walczyli za wolność Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, uczniowie szkół oraz mieszkańcy złożyli wieńce pod pomnikiem.

“Atak na Caritas“ była największą akcją przeprowadzoną w rejonie, dodatkowo zakończona sukcesem. 75 lat temu Armia Krajowa Obwód "Głuszec" – Grójec przeprowadziła brawurową akcję odbicia pojmanych Polaków z więzienia Gestapo przy ulicy Mogielnickiej.

Tekst i zdjęcia: por. Marta Karas – Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej