4 maja w Dzień Świętego Floriana – patrona strażaków, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. W Polsce święto to jest obchodzone na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jako Dzień Strażaka. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu z tej okazji zorganizowali ćwiczenia pożarnicze.

Dzień Strażaka

„Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony” – J.J. Edmondson.

Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych 2 grudnia 1998 w trakcie działań ratowniczych pięciu kolegów – strażaków. Uroczyste obchody tego dnia to hołd dla poległych strażaków oraz wyraz szacunku dla strażaków za ich trud i narażanie życia.

W Polsce święto ustanowione zostało w 2002 roku na mocy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, gdzie formalnie uznano dzień 4 maja jako Dzień Strażaka. W tym dniu świętują zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Strażacy w Areszcie

W Areszcie Śledczym w Grójcu z okazji Dnia Strażaka przeprowadzone zostały ćwiczenia pożarnicze. Funkcjonariusze kończący zmianę stawili się do remizy strażackiej znajdującej się na terenie jednostki. Po doposażeniu się w wyposażenie osobiste, m.in. hełmy i pasy strażackie, strażnicy przystąpili do kompletowania sprzętu przeciwpożarowego. Na stanie remizy znajduje się motopompa o wydajności 1900 l/min, węże ssawne, węże tłoczne różnych rozmiarów, smoki ssawne, rozdzielacze, prądownice wodne i pozostała armatura pożarnicza. Oprócz tego dostępne jest pozostałe wyposażenie ułatwiające akcje gaśnicze – łopaty, bosaki, tłumice, podstawowy sprzęt burzący. Podstawowym zadaniem w trakcie ćwiczenia było sprawdzenie sprawności bojowej dostępnego sprzętu. Po krótkim przypomnieniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas akcji gaśniczych oraz szkoleniu z obsługi motopompy, funkcjonariusze przystąpili do działania. Podzieleni w roty, strażnicy rozpoczęli budowę linii ssawnej. Ciekawostką jest, że na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu znajduje się podziemny zbiornik wodny, który pełni funkcję zbiornika przeciwpożarowego, co pozwala na szybkie uruchomienie linii gaśniczej. Kolejna rota obsługiwała motopompę, zaś pozostali funkcjonariusze odpowiedzialni byli za linię główną i linię gaśniczą zakończoną stanowiskiem gaśniczym z prądownicą. Cała akcja przebiegała sprawnie, dynamicznie. Pomimo, że tego typu ćwiczenia nie są organizowane na co dzień, zgranie całego zespołu pozwoliło na szybkie uruchomienie wszystkich elementów i podanie prądu wody. Funkcjonariusze są gotowi do stawienia czoła żywiołowi, jakim jest ogień.  Dla wielu funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Grójcu udział w akcjach pożarniczych nie jest czymś obcym. Jak się okazuje, duża część z naszych kolegów czynnie angażuje się w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, dbając o bezpieczeństwo obywateli nie tylko podczas służby w Areszcie, ale i w swoim czasie prywatnym, poza Służbą Więzienną. Dzień 4 maja to również i ich święto!

Areszt Śledczy w Grójcu, oprócz ćwiczeń pożarniczych, organizuje również ćwiczenia współdziałania służb w przypadku pojawienia się zagrożeń na terenie jednostki penitencjarnej. Ostatnie takie ćwiczenia, z udziałem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach odbyły się w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie we wrześniu 2020 roku (https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/pozar-w-stawiszynie). Mamy nadzieję, że ograniczenia związane z COVID-19 nie będą stały na przeszkodzie, aby tego typu ćwiczenia przeprowadzić również w bieżącym roku.

Bezpiecznej Służby

Dzień Strażaka przypadający 4 maja to dobra okazja aby podziękować strażakom za Waszą pracę, poświecenie i służbę społeczeństwu. Życzymy dużo sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i dumy z dotychczasowych osiągnięć. Wszystkim kolegom i koleżankom strażakom, zarówno zawodowym, jak i ochotnikom, życzymy jak najmniej wyjazdów na akcje oraz zawsze bezpiecznych powrotów. Bezpiecznej Służby!

Opracowanie: ppor. M. Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej