Po raz pierwszy na terenie strzelnicy „Czapla” w Lublewie w ubiegły piątek zostały rozegrane Międzyresortowe Zawody Służb Mundurowych Województwa Pomorskiego w Strzelectwie Bojowym i Sportowym.

Rywalizacji mundurowych na zawodach sportowych

Organizatorzy imprezy tj. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku i Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku zaprosili do udziału drużyny służb mundurowych garnizonu Gdańsk. Funkcjonariuszy Służby Więziennej reprezentowała trzyosobowa drużyna strzelecka z Aresztu Śledczego w Gdańsku w składzie ppor. Natalia Niema-Nowak, mł. chor. Jarosław Kuberski, mł. chor. Paweł Sosiński. Oprócz więzienników do rywalizacji przystąpili funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Celno – Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

 

Wielobój i pojedynek strzelecki

 

Zawodnicy wzięli udział w dwóch konkurencjach – w wieloboju oraz w pojedynku strzeleckim. Drużyny oceniane były w kategoriach zespołowych jak i indywidulanie. Po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy drużyny przystąpiły do pierwszej konkurencji strzelania dynamicznego. Mundurowi musieli wykazać się umiejętnością strzelania z karabinka AKMS, strzelby gładkolufowej Mossberg 500 oraz swojej etatowej broni krótkiej. Drużyna Aresztu Śledczego w Gdańsku nie miała sobie równych i zdecydowanie uplasowała się na podium zajmując I miejsce. Funkcjonariusze Służby Więziennej kolejne miejsca w tej konkurencji zdobyli w kategoriach indywidualnych kobiet (I miejsce zajęła ppor. Natalia Niema-Nowak) i mężczyzn (III miejsce zajął mł. chor. Jarosław Kuberski). Kolejnym testem sprawności obsługi broni palnej był pojedynek strzelecki. W kategorii kobiet ppor. Natalia Niema-Nowak uplasowała się na III miejscu. Tym samym wysiłek więzienników sprawił, iż w każdej konkurencji stawali na podium.

 

Zawody miały na celu ukazanie poziomu wyszkolenia strzeleckiego służb mundurowych poprzez rywalizację sportową. Impreza służyła wymianie doświadczeń i integracji środowiska funkcjonariuszy i żołnierzy. Na zakończenie zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, medalami oraz statuetkami. Serdecznie gratulujemy naszym funkcjonariuszom.

 

Przeszkolenie strzeleckie

 

Umiejętności strzeleckie oraz obsługi broni palnej funkcjonariusze Służby Więziennej osiągają podczas szkoleń zawodowych. Kadra penitencjarna prowadzi regularnie doskonalenie w tym zakresie podczas programowych szkoleń wewnętrznych. Wysoki poziom wyszkolenia oraz posiadanych kwalifikacji strzeleckich funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gdańsku potwierdzają zdobyte tytuły najlepszej drużyny strzeleckiej podczas międzyresortowych zawodów.

 

 

Tekst: ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej