Dwoje uczniów wraz z nauczycielem uczestniczący w programie „Zdolni z Pomorza”, pracujący przy projekcie poświęconym historii podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego w Gdańsku po II wojnie światowej w dniu 29.05.2018 r. mogli poznać kawałek historii związanej z naszym aresztem.

Po raz kolejny realizując edukacyjną misję Służby Więziennej uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku mogli „przenieść się w czasie” do historycznych karcerów naszego aresztu. Zwiedzili cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

Kształtowanie w młodych ludziach postaw patriotycznych i wartości związanych z tradycją naszej ojczyzny jest niemałym wyzwaniem, jednak skutkuje ogromnym poczuciem dumy i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej