20 października br. odbyło się kolejne robocze spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z sędziami penitencjarnymi.

W świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Gdańsku zebrali się SSO Magdalena Kierszka – Przewodnicząca VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz z sędziami penitencjarnymi Sądu Okręgowego w Gdańsku, płk Andrzej Gniot – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz ze specjalistami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku wraz ze swoimi zastępcami oraz dyrektorzy i kierownicy działów penitencjarnego i ewidencji zakładów karnych i aresztów śledczych podległych jurysdykcji gdańskiego Sądu Penitencjarnego. 

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących zagadnień związanych z wydawaniem przez komisje penitencjarne decyzji o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz problematyki związanej z nowym rozporządzeniem w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności.

Współpraca

Na wstępie płk Andrzej Gniot podziękował Magdalenie Kierszce za zainicjowanie spotkania i bardzo dobrą współpracę Sądu z jednostkami penitencjarnymi. W szczególności zwrócił uwagę na praktyczną pomoc w wypracowaniu pozytywnych praktyk w zakresie udzielania osadzonym zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez Komisje Penitencjarne. Podkreślił, że skorzystanie z doświadczenia wydających orzeczenia w tym zakresie niewątpliwie przyczyniło się do sprawnego rozpoznawania spraw w jednostkach okręgu bydgoskiego. Spotkanie przebiegało bardzo merytorycznie i zakończyło się konkretnymi ustaleniami niezbędnymi do wypełniania codziennych obowiązków służbowych.

Dzięki takiej współpracy mamy pewność, że pojawiające się niekiedy wątpliwości natury prawnej zawsze można wspólnie rozwiązać.  

 

Tekst/ zdjęcia:  mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej