25 września 2023 roku w Pucku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas uroczystości płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku został odznaczony przez KAS.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą w Kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. Następnie zebrani udali się na plac przy pomniku Gen. J. Hallera, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń oraz awansów pracownikom i funkcjonariuszom KAS. W związku z bardzo dobrą współpracą Służby Więziennej z Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku został uhonorowany brązowym medalem „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w codziennej służbie dla dobra publicznego.

Pracownicy pomorskiej KAS świętowali w Pucku

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej przypada w dniu 21 września, jednak poszczególne jednostki regionalne tej instytucji organizują oficjalne obchody w różnych, choć niedalekich od ich święta terminach. Zazwyczaj uroczystości te mają rangę wojewódzkich, w związku z czym oprócz przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej biorą w nich udział również władze samorządowe na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Z tej okazji organizowane są przemarsze, pokazy, uroczyste apele, wręczanie odznaczeń czy również koncerty. Tego typu uroczystości miały miejsce także w Pucku, gdzie w porcie morskim pokaz swoich umiejętności na wodzie zaprezentowały jednostki pływające Służby Celno-Skarbowej.

Obecna nazwa święta obowiązuje od 2017 roku

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej to święto, obchodzone co roku w dniu 21 września przez pracowników tej instytucji, a więc również Służby Celno-Skarbowej. Jego obecna nazwa obowiązuje jednak od roku 2017, bowiem wcześniej brzmiała ona jako Dzień Służby Celnej. Przed sześcioma laty, w Polsce funkcjonowały osobno: organy podatkowe, służba celna oraz kontrola skarbowa. W roku 2016 wszystkie te jednostki zostały połączone w ramach jednej instytucji, w wyniku czego Krajowa Administracja Skarbowa istnieje od 1 marca 2017 roku. Wraz ze zmianą struktury organizacyjnej w działaniu tych organów, modyfikacji uległa też nazwa święta, obchodzonego przez ich pracowników oraz funkcjonariuszy.

Warto przypomnieć, że do zadań Krajowej Administracji Skarbowej należy między innymi zwalczanie przestępczości ekonomicznej, akcyzowej i oszustw podatkowych, eliminowanie paliw pochodzących z nielegalnych źródeł czy też monitorowanie przewozu towarów wrażliwych. Pracownicy tej instytucji walczą z przemytem przedmiotów zabytkowych oraz kolekcjonerskich, zajmują się ochroną dziedzictwa narodowego, zabezpieczają mienie i majątki, pochodzące z tak zwanych przestępstw karuzelowych.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej