Nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego umożliwiła Komisji Penitencjarnej działającej na terenie jednostek penitencjarnych udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy. Nadzór nad procedowaniem w/w spraw sprawuje Sąd Penitencjarny.

Na kanwie zmian w przepisach odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości zorganizowane na terenie gdańskiego aresztu. W spotkaniu udział wzięła Magdalena Kierszka – Przewodnicząca VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, płk Andrzej Gniot – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, ppłk Marek Rogoziński – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz dyrektorzy i kierownicy działów penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych podległych jurysdykcji gdańskiego Sądu Penitencjarnego.  

Współpraca

Zmiany w zakresie udzielania osadzonym zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez Komisje Penitencjarne weszły w życie z dniem 1 stycznia br. Współpraca funkcjonariuszy Służby Więziennej i Sędziów Penitencjarnych miała na celu wypracowanie pozytywnych praktyk i skorzystanie z doświadczenia wydających orzeczenia w tym zakresie.

 

Tekst: ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej