W związku z bardzo dobrą współpracą z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku 9 października br. Areszt Śledczy w Gdańsku odwiedzili prokuratorzy z Włoch.

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN

Spotkanie odbyło się na prośbę Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, która od lat uczestniczy w programie wymiany bilateralnej w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Program umożliwia sędziom i prokuratorom poznanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich. Obecna wizyta zagranicznych gości była już kolejną w tym roku zorganizowaną w ramach wizyty studyjnej prokuratorów anglojęzycznych. Celem wycieczki, oprócz poznania polskiego systemu penitencjarnego było również zacieśnienie stałej, bardzo dobrej współpracy pomiędzy Prokuraturą Regionalną w Gdańsku i gdańską jednostką penitencjarną.

Przebieg spotkania

Po rozpoczęciu spotkania i przedstawieniu zaproszonej delegacji przez Monikę Rutecką, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku przybyła delegacja obejrzała film ukazujący główne cele i zadania Służby Więziennej. Podczas wizyty płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsk najpierw odpowiadał na interesujące zaproszonych gości pytania, po czym oprowadził zebranych po jednostce, opowiedział o historii tego miejsca i wskazywał jak na przykładzie Aresztu Śledczego w Gdańsku realizowana jest misja trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce, czyli ochrona, bezpieczeństwo i resocjalizacja. Zaproszeni goście zwiedzili także cztery historyczne pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej