Wizyty na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku to dla studentów i absolwentów studiów prawniczych szansa zweryfikowania swoich wyobrażeń o więzieniu i pracy Służby Więziennej. Dla aplikantów sądowych wydaje się mieć podwójną wartość, gdyż aplikacja sądowa jest służbą przygotowawczą do objęcia stanowisk sędziów i prokuratorów w sądach powszechnych.

Gościom informacje na temat funkcjonowania jednostki przedstawił ppłk Marek Rogoziński, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku. Aplikanci otrzymali też szansę na zwiedzenie terenu aresztu, zapoznania się z jego strukturą i historią.

W kręgu zainteresowania gości znalazły się ciekawostki związane z podkulturą przestępczą, realizowane w jednostce programy readaptacji oraz kwestie zatrudnienia osadzonych na rzecz instytucji zewnętrznych oraz prywatnych kontrahentów.

Na zakończenie wizyty aplikanci mieli okazję uczestniczyć w odbywającym się na terenie jednostki posiedzeniu Komisji Penitencjarnej i obserwować stosowanie Kodeksu Karnego Wykonawczego w praktyce.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej