18 maja br. na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku miało miejsce niecodzienne spotkanie, w którym udział wzięli oficjalni przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Celem spotkania, oprócz poznania historii powstania i funkcjonowania Aresztu Śledczego w Gdańsku było również omówienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy Policją, sądami i jednostkami penitencjarnymi na terenie Gdańska. Gdańską jednostkę zaszczycili swą obecnością Konsul Niemiec Iris Wolff, Attache konsularny RFN Charline Loyen, przedstawiciele Sądu Okręgowego w Gdańsku i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrad Kobierski, insp. Bogusław Ziemba i insp. Dariusz Walichnowski.

Przebieg spotkania

Podczas wizyty zaproszeni goście obejrzeli film opowiadający historię związaną z gdańskim aresztem. Następnie płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku oprowadził zebranych po jednostce i odpowiadał na pojawiające się pytania. Podczas wycieczki po areszcie, oprócz obecnie funkcjonujących pawilonów zebrani odwiedzili również cztery pomieszczenia służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk" a także celę, w której przebywał ówczesny brygadier, a późniejszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Na koniec wszyscy udali się podziemnym przejściem do największej sali rozpraw gdańskiego sądu.

Podziękowania

Nadinsp. Andrzej Łapiński, chociaż nie mógł osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, przekazał na ręce płk. Artura Króla, Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku podziękowania za bardzo dobrą współpracę z Pomorską Policją w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Cieszymy się, że praca Służby Więziennej jest tak dobrze oceniana.  

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej