28 sierpnia 1946 roku w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej zostali zamordowani por. Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – dowódca patroli dywersyjnych 5. Brygady Wileńskiej AK i Danuta Siedzikówna „Inka” – sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej, która w chwili śmierci nie miała jeszcze ukończonych 18 lat

Upamiętnienie bohaterów

Główne uroczystości upamiętniające odbyły się w miejscu doczesnego spoczynku Inki i Zagończyka, na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Kolejna część uroczystości odbyła się w przy murze Aresztu Śledczego w Gdańsku, gdzie umieszczono tablicę pamięci pomordowanych. Wśród zgromadzonych znaleźli się między innymi przedstawiciele lokalnych władz, posłowie, przedstawiciele służb mundurowych oraz stowarzyszeń zrzeszających miłośników historii. Z ramienia Aresztu Śledczego w Gdańsku kwiaty w hołdzie bohaterom złożył por. Dariusz Sobiech, zastępca dyrektora.

Żywa historia

Warto przypomnieć, że na terenie jednostki znajdują się odkryte w latach 90-tych pomieszczenia, które w tamtych czasach służyły jako cele dla więźniów politycznych, a także kaplica, w której odbył się haniebny sąd nad Inką i Zagończykiem.

W obecnych czasach w ramach współpracy z IPN oraz w związku z realizacją programów edukacyjnych i profilaktycznych dla szkół ponadpodstawowych są one okolicznościowo udostępniane młodzieży i grupom historycznym w ramach lekcji żywej historii.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej