St. sierż. sztab. Michał Tetfejer został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się w Warszawie.

Honorowy Dawca Krwi

Szczególną ofiarnością w dziedzinie honorowego oddawania krwi wyróżnia się funkcjonariusz gdańskiej jednostki st. sierż. Michał Tetfejer. Od wielu lat jest dawcą nie tylko krwi, ale również jej składników. W szczególnym okresie jakim była pandemia koronawirusa funkcjonariusz odpowiadał na niemal wszystkie apele oddawania krwi, w tym osocza, niezbędnego w terapii chorych na COVID-19. Nasz kolega jest odpowiedzialnym i punktualnym dawcą krwi, pilnuje terminów kolejnych donacji tak, aby jak najbardziej wspomóc potrzebujących. O jego potrzebie dzielenia się tym życiodajnym płynem i zasługach w tym zakresie wspominaliśmy ponad rok temu (artykuł). Wówczas otrzymał tytuł i odznaczenie „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego Dla Zdrowia Narodu”.

Uroczyste wręczenie odznaki

Wręczenie odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia” wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie zostały uroczyście wręczone w gmachu Ministerstwa Zdrowia. W kraju uhonorowano 22 osoby, w tym st. sierż. sztab. Michała Tetfejera w uznaniu jego osiągnięcia w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Chcemy docenić honorowych dawców krwi, którzy nawet w czasie pandemii COVID-19 aktywnie włączali się w oddawanie krwi i jej składników. Nieśli pomoc pacjentom zmagającym się z wirusem SARS-CoV-2 i wymagającym leczenia krwią i jej składnikami – mówił podczas uroczystości minister Adam Niedzielski.

Wyróżnienie funkcjonariusza

Płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku za zasługi w promowaniu idei honorowego oddawania krwi, zaangażowaniu w promocję zdrowia i odznaczenie nadane przez Ministra Zdrowia wyróżnił st. sierż. sztab. Michała Tetfejera, życząc dalszej wytrwałości, zdrowia i kolejnych sukcesów.

Wśród załogi Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku – Przeróbce jest kilku krwiodawców, którzy zostali wyróżnieni przez Ministra Zdrowia i otrzymali tytuł „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego Dla Zdrowia Narodu”. Jednakże, po raz pierwszy funkcjonariusz gdańskiej jednostki - honorowy krwiodawca otrzymał tak zaszczytny tytuł i odznaczenie wręczone osobiście przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: ppor. Natalia Niema-Nowak, Ministerstwo Zdrowia

Zdjęcia: ppor. Natalia Niema-Nowak, st. sierż. sztab. Michał Tetfejer, Ministerstwo Zdrowia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej