Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszenia WAGA oraz dziennikarzami Radia Pogoda, w celu przekazania wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez skazanych.

Rękodzieło skazanych

Spotkanie odbyło się w siedzibie stowarzyszenia w Gdańsku. W ramach podpisanego porozumienia skazani wykonywali koce patchworkowe z dostarczonych elementów wykonanych przez podopiecznych stowarzyszenia, naszywali metki na gotowe już czapki, szaliki i inną odzież.

Praca rękodzielnicza była wykonywana zarówno przez skazane kobiety jak i mężczyzn. Do pracy przystąpili chętnie, ze staranną dokładnością i zaangażowaniem. Dzięki takim akcjom funkcjonariusze Służby Więziennej starają się włączać aktywnie osadzonych w proces resocjalizacji na rzecz lokalnej społeczności. Udział w akcji charytatywnej wiąże się z poczuciem sensu i sprawczości skazanych przebywających w izolacji penitencjarnej. Stworzone z małych elementów koce patchworkowe, wielokolorowe oraz ciepłe czapki i szaliki trafią do osób potrzebujących.

Owocna współpraca

Na zaproszenie przedstawicieli stowarzyszenia na spotkanie przybyli również dziennikarze Radia Pogoda, a z nimi Zygmunt Chajzer. Prezenterzy radiowi wspierają działania statutowe stowarzyszenia informując w swojej rozgłośni o ich działalności. Dzięki spopularyzowaniu akcji pn. "OtuliMy" jaką jest tworzenie ciepłych ubrań, koców na szydełku lub włóczce możemy wspólnie wspierać osoby potrzebujące, w tym samotne matki, osoby ubogie, bezdomne czy uchodźców.

Dzięki współpracy na wielu płaszczyznach tworzy się łańcuch pomagania. W tym przypadku nie tylko osoby potrzebujące zyskują wymierną pomoc – skazani biorą udział w programach readaptacyjnych sprzyjających resocjalizacji, a seniorzy – podopieczni stowarzyszenia spędzają wolny czas wspólnie, tworząc rękodzieła.

 

Tekst: ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka, Stowarzyszenie WAGA

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej