W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W SŁUŻBIE PRAWU

To już kolejna szkoła, która w tym roku w ramach współpracy z Aresztem Śledczym w Gdańsku odwiedziła jednostkę. Zajęcia związane z edukacją historyczną, prewencją przestępstw oraz promocją i popularyzacją wiedzy o Służbie Więziennej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a wizyta w jednostce penitencjarnej jest zawsze dla uczniów dużym przeżyciem. Program edukacyjny „W SŁUŻBIE PRAWU”, w którym funkcjonariusze uświadamiają młodzieży jakie są fundamentalne zasady prawa karnego i ukazują realia grożące tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych odpowiada na zapotrzebowanie społeczeństwa o czym przekonują wychowawcy i opiekunowie klas, które odwiedziły Areszt Śledczy w Gdańsku.

Certyfikat i historyczny akcent spotkania

Podczas kolejnego w tym roku szkolnym spotkania 22 uczniów klasy drugiej Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie wysłuchało prelekcji o tym jak działa polski system więziennictwa, czym jest prawo karne i jakie konsekwencje niesie za sobą przestępstwo oraz przestępczość wśród młodzieży. Uczniowie poznali jakie są cele i zadania Służby Więziennej oraz usłyszeli o możliwości kontynuacji nauki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Młodzież podczas zajęć wykazywała dużą wiedzę dotyczącą prawa i odpowiedzialności karnej, a także zainteresowanie funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych i pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wizyta zakończyło się wręczeniem przez płk. Artura Króla, Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku certyfikatu udziału szkoły w programie i oprowadzeniem zebranych po jednostce. Uczniowie mieli okazję pogłębienia wiedzy dotyczącej współczesnej historii Polski - zwiedzili cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

Mamy nadzieję, że wizyta uczniów w gdańskiej jednostce przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości prawnej.

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Marek Stuba, ppor. Paweł Briks

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej