W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 4 uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W Służbie Prawu

Areszt Śledczy w Gdańsku od lat w ramach współpracy ze szkołami województwa pomorskiego prowadzi zajęcia dla młodzieży związane z edukacją historyczną, prewencją przestępstw oraz promocją i popularyzacją wiedzy o Służbie Więziennej. Po znowelizowaniu Ustawy o Służbie Więziennej funkcjonariusze z całego kraju realizują program edukacyjny „W Służbie Prawu”, w którym uświadamiają młodzieży jakie są fundamentalne zasady prawa karnego, ukazują realia grożące tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych oraz uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może skutkować dotkliwymi konsekwencjami jakimi są grzywna, ograniczenie czy pozbawienie wolności.

Uczniowie w areszcie

19 czerwca br. uczniowie drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Gdańsku wysłuchali prelekcji o tym jak działa polski system więziennictwa, czym jest prawo karne i jakie konsekwencje niesie za sobą przestępstwo oraz przestępczość wśród młodzieży. Uczniowie poznali jakie są cele i zadania Służby Więziennej oraz usłyszeli o możliwości kontynuacji nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Młodzież klasy o profilu policyjnym podczas zajęć wykazywała dużą wiedzę dotyczącą prawa i odpowiedzialności karnej, a także funkcjonowania jednostek penitencjarnych i pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Trochę historii

Spotkanie zakończyło się obejrzeniem przez zebranych filmu opowiadającego historię Aresztu Śledczego w Gdańsku i oprowadzeniem przez płk. Artura Króla, dyrektora gdańskiego aresztu po jednostce.

Uczniowie mieli okazję pogłębienia wiedzy dotyczącej współczesnej historii Polski - zwiedzili cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej