Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował w dniach 8-12 kwietnia br. Tydzień Zawodów Prawniczych #LoveLaw. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Służby Więziennej.

Tydzień Zawodów Prawniczych

Młodzież szkół średnich, studenci oraz wszyscy zainteresowani tematyką szeroko rozumianego prawa mogli uczestniczyć w organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Tygodniu Zawodów Prawniczych. W ramach tego wydarzenia przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, specjaliści z różnych obszarów prawa i nauk okołoprawnych oprócz wystawionych stoisk dotyczących aplikacji zawodowej przeprowadzali wykłady, prowadzili zajęcia warsztatowe oraz nawiązywali współpracę z Kołami Naukowymi.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wszyscy zainteresowani kształceniem się a w przyszłości podjęciem zatrudnienia w zawodach prawniczych mogli usłyszeć praktyczne i merytoryczne wskazówki z obszarów wybranych specjalizacji zawodowych. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, komornicy, kuratorzy sądowi oraz doradcy podatkowi odpowiadali na pytania i dzielili się refleksją, czy można (trzeba?) lubić swoją pracę (#LoveLaw), ale także – jak stawiać pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej.

Proces rekrutacji do Służby Więziennej

Wśród instytucji biorących udział w przedsięwzięciu nie zabrakło stoiska gdańskiej jednostki penitencjarnej. Służba Więzienna to instytucja, która nie tylko pełni bardzo ważną rolę w systemie prawnym, ale także może być szansą na ciekawą i stabilną pracę dla osób, które ukończyły szkołę lub szukają zatrudnienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiedzialni są za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych oraz resocjalizację skazanych. Zainteresowani związaniem swojej przyszłości ze Służbą Więzienną mogli dowiedzieć się o szczegółach rekrutacji i procedurach kwalifikowania kandydatów do służby. Zainteresowanie wśród przybyłej młodzieży szkół średnich wzbudzała informacja o możliwości podjęcia nauki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Wstąp do Służby Więziennej

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Służbie Więziennej, warto zapoznać się z wymaganiami i procesem rekrutacji na stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl/rekrutacja, a także na stronie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości www.aws.edu.pl.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej