Uczniowie szkół średnich i słuchacze wyższych uczelni licznie odwiedzają Areszt Śledczy w Gdańsku chcąc zobaczyć „świat za kratami”.

Wizyty w areszcie

Od początku roku Areszt Śledczy w Gdańsku odwiedziło już ponad 150 uczniów. Motywy, którymi się kierują są różne. Jedni idą, bo nie trzeba być w szkole, inni chcą zobaczyć jak to jest „za kratami”, jeszcze inni liczą na dobrą i pewną pracę po ukończeniu nauki. Ci ostatni, podczas wizyt w Areszcie Śledczym w Gdańsku mogli poznać podstawy prawne, kryteria naboru i etapy postępowania kwalifikacyjnego. Od 1 kwietnia br. trwa bowiem nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zainteresowani zasadami naboru mogli zapoznać się ze szczegółami przedstawionymi tutaj

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Jest to zawodowa uczelnia służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245). Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Nabór

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczął się od dnia 1 kwietnia 2019 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie: www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2019 r. i będą prowadzone w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Studia

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Więcej informacji: tutaj
 

Opracowanie i zdjęcia: mjr Marek Stuba

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej