7 czerwca 2019 roku odbył się XXVIII Ogólnopolski i XVI Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej w Sztumie. Także osadzeni przebywający w gdańskim areszcie brali udział w Przeglądzie.

Przegląd Sztuki Więziennej

Podczas Przeglądu w czterech kategoriach walczyło prawie 300 osób osadzonych z całej Polski i ok. 100 osób z zagranicy. Jedną z kategorii był teatr. Uczestniczyło w niej 7 grup teatralnych z czego 5 występów na żywo zaprezentowało się na scenie Sztumskiego Centrum Kultury. Również grupa teatralna z gdańskiego aresztu „Per aspera ad astra” wystąpiła ze spektaklem „Sprawa Danki”, którego premiera odbyła się 30 maja br. i zrobiła niemałe wrażenie na zasiadających na widowni osadzonych i funkcjonariuszach. W sztuce przedstawiony jest sposób prowadzenia śledztwa przez władze komunistyczne wobec żołnierzy AK na przykładzie sanitariuszki Danuty „Inki” Siedzikówny.

Powrót do historii

Jest to efekt zrealizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku programu resocjalizacji pt.: „Powrót do historii” Na podkreślenie zasługuje fakt, że scenariusz przedstawienia i teksty wszystkich piosenek wyszły spod pióra przebywających w naszym areszcie osadzonych. Trójmiejska artystka Izabela (Islet) Laskowska stworzyła muzykę do tego spektaklu a Pani Anna Dauksza-Wołkowicz wspierała swoją wiedzą i doświadczeniem działania reżyserskie osadzonej Anny i prowadziła zajęcia w zakresie sztuk teatralnych i ruchowych. W role aktorskie wcielił się także kapelan gdańskiego aresztu ks. Krzysztof Ławrukajtis, który wraz z osadzonymi zagrał rolę szer. Borkowskiego, oraz ks. Mariana Prusaka. Kpt. Adrian Głań wraz z mł. chor. Maksymą Langowską koordynowali całe przedsięwzięcie, które podczas Przeglądu zdobyło drugą nagrodę.

Jak mówi Anna:

Konkurencja była silna. Zespół z ZK Krzywaniec ze spektaklem „Wiera Gra” i grupa z ZK Kwidzyn ze sztuką „Zabierzcie nam nadzieję” zajęły I równorzędne miejsce. Drugie miejsce przypadło właśnie naszej grupie. Biorąc pod uwagę, że dopiero po raz trzeci uczestniczymy w tej kategorii a skład zespołu zmienia się rok rocznie z uwagi na specyfikę osadzenia w areszcie śledczym uważamy się za wygrane.

Wszystkim laureatom gratulujemy wygranej.

Zobacz także


Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Marek Stuba, mł. chor. Maksyma Langowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej