Związek Piłsudczyków Okręgu Gdańskiego zorganizował po raz trzeci Spartakiadę Strzelecką, w której udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Muzeum miejscem spotkań

Zawody odbyły się w Muzeum Techniki Wojskowej GRYF w Dąbrówce koło Wejherowa. Do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn, których zmagania rozegrały się w czterech konkurencjach: strzeleckiej, rozwiązania krzyżówki patriotycznej i testu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także ułożenie hasła spartakiady.

Na zaproszenie Zarządu Związku Piłsudczyków w Gdańsku zgłosili się nie tylko mundurowi ze Służby Więziennej, Policji, ale także żołnierze, zaprzyjaźnione stowarzyszenia, instytucje i honorowi dawcy krwi.

Spartakiada rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, przedstawienia uczestników i podzielenia ich na grupy. Zawodnicy oprócz wspomnianych konkurencji mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Techniki Wojskowej wraz z przewodnikiem.

Gdańscy więziennicy na podium

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku nie zawiedli, w konkurencji strzeleckiej zajęli drużynowo II miejsce oraz indywidualnie I miejsce w konkurencji strzeleckiej kobiet. Również hasło Spartakiady okazało się strzałem w dziesiątkę, które wyniosło Areszt Śledczy w Gdańsku na pierwszą pozycję spośród 13 drużyn. Kolejnym miejscem na podium okazała się wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tutaj funkcjonariusze Służby Więziennej rywalizowali z mundurowymi i ostatecznie zajęli III miejsce.

Na zakończenie imprezy organizatorzy wręczyli zwycięzcom puchary i dyplomy, pogratulowali wszystkim uczestnikom udziału oraz zaprosili na kolejną edycję w przyszłym roku. Zwieńczeniem III Spartakiady Strzeleckiej organizowanej przez Związek Piłsudczyków Okręgu Gdańskiego było odśpiewanie oficjalnej Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Patriotyzm jako nadrzędny cel Spartakiady

Organizatorzy przyjęli za cele Spartakiady m.in. krzewienie uczuć patriotycznych, propagowanie idei wolności i niepodległości naszej Ojczyzny, nawiązanie współpracy pomiędzy związkami, instytucjami, jednostkami samorządowymi, wojskowymi i historycznymi itp. Przyjazna i życzliwa atmosfera w duchu patriotyzmu sprzyjała integracji uczestników, wymianie doświadczeń i rywalizacji na zasadach fair play.

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Natalia Niema-Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej