W dniu 2 czerwca 2017 r. w Teatrze Gdynia Główna odbył się spektakl teatralny "Bajki Księżniczek", który był zwieńczeniem pięciomiesięcznych warsztatów zorganizowanych w ramach programu resocjalizacyjnego dla skazanych kobiet przebywających w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Głównym założeniem programu było rozbudzenie wśród uczestników wrażliwości oraz wzrost ich aktywności artystycznej, resocjalizacja przez sztukę, a w tym przypadku również koncepcja zakładająca wychowanie przez teatr. Teatroterapia jest metodą wewnętrznego wzrostu i wzbogacenia osobowości, której uczestnikami są osoby potrzebujące pomocy pedagogicznej i psychologicznej w zakresie korygowania postaw społecznych, samorealizacji, osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej, samopoznania, kompensacji i przystosowania. To także próba reintegracji rodzin. Jako aktorki wystąpiły przebywające w Areszcie Śledczym w Gdańsku osadzone. Spektakl zaprezentowano z okazji Dnia Dziecka a na widowni zasiadły dzieci więziennych aktorek.

Osadzone przygotowywały się do stworzenia spektaklu na podstawie własnych doświadczeń i wypowiedzi, które następnie w ramy scenariusza pięknie ubrała Pani Sandra Szwarc. Opieką reżyserską całego przedsięwzięcia zajmowała się Pani Ewa Ignaczak, jedna z najbardziej znanych twórczyń teatrów offowych w Polsce, założycielka Sopockiej Sceny Of de Bicz oraz Teatru Stajnia Pegaza. Prace nad spektaklem koordynowała Małgorzata Polakowska, aktorka Teatru Gdynia Główna, która z dużym zaangażowaniem starała się przekazać swoje umiejętności młodym adeptkom sztuki teatralnej. Twórcą muzyki do spektaklu był nasz funkcjonariusz - wychowawca ds. kulturalno-oświatowych kpt. Adrian Głań.

Spektakl poza funkcjonariuszami gdańskiej Służby Więziennej oraz osadzonymi i ich rodzinami mogli zobaczyć także zaproszeni goście: m.in. Pan Wojciech Zieliński dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni, Pani Ilona Czech kierownik administracyjny Teatru Miejskiego w Gdyni, Pan Larry Ugwu i Pan Tomasz Lipski z Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Pani Monika Jarząbek Dyrektor Domu Kultury Stacja Orunia. Obecni na spektaklu mjr Konrad Strożek specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku i mjr Marek Sokół Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku bardzo pozytywnie wypowiadali się o przedstawieniu wskazując na resocjalizacyjny aspekt realizowanego przedsięwzięcia i wyrażając nadzieję na spodziewane, trwałe efekty pracy funkcjonariuszy nad osadzonymi a osadzonych nad sobą.

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i docenienie brawami gry aktorek i twórców spektaklu. Specjalne podziękowania za pracę nad spektaklem i gratulacje składamy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Tekst: kpt. Marek Stuba
Zdjęcia: kpt. Marek Stuba i Iwona Wojdowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej