Areszt Śledczy w Gdańsku realizuje szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

7.jpg

Zdobywanie przez skazanych nowych kwalifikacji zawodowych sprzyja osiągnięciu przez nich celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów

W Areszcie Śledczym w Gdańsku od listopada 2016 trwają cykle szkoleniowo-aktywizacyjne w ramach projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po ukończeniu szkoleń, zajęć aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, skazani otrzymują z „Ośrodka Szkolenia PIGB Pomerania w Koszalinie” odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty świadczące o uzyskaniu kwalifikacji. W gdańskim areszcie zrealizowano kursy brukarza, stolarza, dwie edycje kursu fryzjera, dwie edycje kursu spawacza, trzy edycje kursu konserwatora powierzchni płaskich, sześć edycji kursu malarza-glazurnika, dwie edycje kursu spawacza i dwie edycje kursu kucharza. W sumie ponad dwustu osadzonych mężczyzn i kobiet ukończyło 17 kursów zdobywając umiejętności i uzyskując uprawnienia do wykonywania konkretnych zawodów. Aktualnie trwa jeszcze kurs stolarza w którym uczestniczy 12 osadzonych. W roku 2019 planowane jest przeprowadzenie kolejnych ośmiu cyklów szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w tym dwóch dla skazanych kobiet.

Po co to wszystko

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych a także zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych zwiększy szanse ich wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym. Kursy zawodowe pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie jednostki penitencjarnej, a później na wolności. Takie wsparcie daje skazanym możliwość poprawy motywacji do wyznaczania i podejmowania nowych celów zawodowych, czyniąc ich zaradnymi życiowo po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba i Paulina Sobierajska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej