15 września br. zakończył się okres odbywania praktyki zawodowej przez funkcjonariuszy służby kandydackiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Zgodnie z programem studiów o kierunku penitencjarystyka studenci uczelni nabywali w Areszcie Śledczym w Gdańsku praktyczne umiejętności przez okres sześciu tygodni. Był to kolejny etap praktyki zawodowej, która umożliwiła poznanie struktury organizacyjnej i codziennego funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Od 7 sierpnia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku 6 studentów drugiego roku i 7 studentów czwartego roku studiów stacjonarnych Akademii Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęło praktyki zawodowe, które odbywali w dziale ochrony i dziale penitencjarnym. Studenci mieli możliwość wykonywania zadań w asyście funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gdańsku i doskonale radzili sobie z wypełnianiem obowiązków służbowych. Studenci pełnili służbę na wielu stanowiskach w tym doprowadzającego, spacerowego, patrolowego. Obserwowali pracę zbrojmistrza, dowódcy zmiany i bramowego. Poznali system pracy oddziałowego i dokumentowanie jego codziennej służby. W dziale penitencjarnym doskonalili umiejętności sporządzania ocen okresowych, opinii o skazanych czy indywidualnych programów oddziaływania. Nieocenionym doświadczeniem było uczestnictwo praktykantów podczas wizytacji osadzonych w celach mieszkalnych, przeprowadzanie rozmów wstępnych, a także stały kontakt z funkcjonariuszami, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Jednakże, nie tylko praktyka zajmowała ich czas. Studenci przybyli z różnych rejonów Polski, zatem pobyt w Gdańsku był okazją do spędzania aktywnie wolnego czasu i skorzystania z ofert turystycznych miasta. Podczas pobytu w Gdańsku mieli możliwość odwiedzenia ważnych historycznie miejsc, takich jak Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej czy Twierdza Wisłoujście, a także mogli skorzystać z kąpieli morskich na wielu miejscowych plażach.

Na zakończenie płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku pogratulował studentom zaliczenia praktyk zawodowych, podziękował za zaangażowanie oraz złożył życzenia dalszej wytrwałości i sukcesów w przyszłej pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Tekst/zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej