W dniu 4 września zakończył się okres odbywania praktyki zawodowej przez funkcjonariuszy służby kandydackiej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zgodnie z programem studiów o kierunku penitencjarystyka studenci uczelni nabywali praktyczne umiejętności przez okres sześciu tygodni w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Był to kolejny etap praktyki zawodowej, która umożliwiła poznanie struktury organizacyjnej i codziennego funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Od 27 lipca 2020 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku 8 studentów uczelni pierwszego roku studiów stacjonarnych rozpoczęło praktyki zawodowe, które odbywali w dziale ochrony, kwatermistrzowskim, penitencjarnym, finansowym i ewidencji. Funkcjonariusze odwiedzili oddziały mieszkalne i zostali przydzieleni do poszczególnych komórek organizacyjnych. Podczas zajęć w działach pozaochronnych studenci mieli możliwość wykonywania zadań w asyście funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gdańsku. Uczestniczyli m. in. w przyjmowaniu do jednostki osób pozbawionych wolności już na pierwszym etapie – zaczynając od pracy funkcjonariuszy działu ewidencji tj. od sprawdzenia podstaw prawnych do osadzenia aż po rozmowę wstępną, którą przeprowadza wychowawca działu penitencjarnego. Zagadnienia związane z ewidencją, obrotem środków finansowych zarówno związanych z funkcjonowaniem jednostki jak i osób osadzonych zostały przedstawione przez dział finansowy. Dział kwatermistrzowski ukazał m. in. jak istotnym elementem jest służba żywnościowa w jednostce, która codziennie organizuje posiłki w taki sposób, aby ok. tysiąca osób pozbawionych wolności otrzymało je na czas. Jednakże, najważniejsza część praktyki zawodowej obejmowała służbę w dziale ochrony. Studenci pełnili służbę na wielu stanowiskach w tym doprowadzającego, spacerowego, patrolowego. Obserwowali pracę zbrojmistrza, dowódcy zmiany i bramowego. Poznali system pracy oddziałowegoi dokumentowanie jego codziennej służby. Jednakże, nie tylko praktyka zajmowała ich czas. Studenci przybyli z różnych rejonów Polski, zatem pobyt w Gdańsku był okazją do spędzania aktywnie wolnego czasu i skorzystania z ofert turystycznych miasta. Zwiedzili ważne historycznie miejsca takie jak Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej czy Twierdza Wisłoujście, ale także korzystali z kąpieli morskich na wielu miejscowych plażach.

W dniu 4 września 2020 r. płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku pogratulował studentom zaliczenia praktyk zawodowych, podziękował za zaangażowanie oraz złożył życzenia dalszej wytrwałości i sukcesów w przyszłej pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

tekst/zdjęcia: kpt. Anna Piskur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej