Areszt Śledczy w Gdańsku budzi zainteresowanie społeczne nie tylko ze względów na jego zamknięty charakter, ale również z uwagi na historyczną przeszłość.

Oprowadzenie z przewodnikiem

22 kwietnia 2024 r. odbyła się wizyta pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku, którą poprowadził mjr w stanie spocz. Waldemar Kowalski. Już po raz kolejny był przewodnikiem, który z pasją i  historyczną dokładnością przedstawił ducha przeszłości aresztu z Kurkowej. Uczestników spotkania przywitał ppłk Marek Rogoziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, który przyznał, iż na mapie Gdańska, budynek Aresztu Śledczego ma niesamowitą historię, a nieliczni mają możliwość jego zwiedzenia i poznania.

Ważne miejsca gdańskiej jednostki

Waldemar Kowalski podczas oprowadzania zebranych po jednostce w bardzo ciekawy sposób opowiadał o historii jednostki. Zebrani zwiedzili kaplicę więzienną, w której w latach powojennych zapadały wyroki śmierci, celę Józefa Piłsudskiego oraz cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

Pracownicy gdańskiego oddziału IPN z uważnością przysłuchiwali się prelekcji i jak sami przyznali wiedza ta posłuży im do dalszej pracy zawodowej oraz edukacyjnej dzieci i młodzieży.

 

Tekst: mjr Marek Stuba, ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: ppor. Natalia Niema-Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej