Areszt Śledczy w Gdańsku od 2016 roku realizuje szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

7.jpg

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów

Zdobywanie przez skazanych nowych kwalifikacji zawodowych sprzyja osiągnięciu przez nich celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

W Areszcie Śledczym w Gdańsku od listopada 2016 trwają cykle szkoleniowo-aktywizacyjne w ramach projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W gdańskim areszcie w 2019 roku zrealizowano:

-2 edycje kursu opiekuna osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla kobiet (ukończyły 24 osadzone)

-2 edycje kursu brukarza (ukończyło 24 osadzonych)

-1 edycja kursu montera sieci elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1 KV (ukończyło 11 osadzonych)

-1 edycja kursu malarza-glazurnika (ukończyło 11 osadzonych)

-1 edycja kursu spawacz metodą MAG (ukończyło 12 osadzonych)

Poprzednie lata

Od listopada 2016r. do grudnia 2018r. odbyły się kursy:

-6 edycji kursu malarza-glazurnika ( ukończyło 70 osadzonych)

-2 edycja kursu fryzjera dla kobiet i mężczyzn ( ukończyło 24 osadzonych)

-1 edycja kursu stolarza (ukończyło 11 osadzonych)

-3 edycje kursu konserwatora powierzchni płaskich dla kobiet (ukończyły 33 osadzone)

-2 edycje kursu kucharz (ukończyło 24 osadzonych )

-2 edycja kursu spawacza (ukończyło 23osadzonych)

-1 edycja kursu brukarz (ukończyło 12 osadzonych )

Po co to wszystko

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych a także zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych zwiększy szanse ich wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym. Kursy zawodowe pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie jednostki penitencjarnej, a później na wolności. Takie wsparcie daje skazanym możliwość poprawy motywacji do wyznaczania i podejmowania nowych celów zawodowych, czyniąc ich zaradnymi życiowo po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Trzciński i Paulina Sobierajska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej