7 grudnia 2017 r. w gdańskim areszcie, po czterech latach starań uroczyście otwarto nowe stanowisko dowodzenia. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź a uroczystego przecięcia wstęgi wraz z arcybiskupem dokonali płk Grzegorz Fedorowicz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Lesław Bryłkowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej.

Trochę historii

W listopadzie 2013 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku wystosował pismo do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z prośbą o ujęcie w zadaniach inwestycyjnych zadania polegającego na budowie nowej dyżurki dowódcy zmiany.

16.03.2016 r. zawarto umowę pomiędzy BIGB Baltica a OISW Gdańsk na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku po psach służbowych na stanowisko dowodzenia w AŚ Gdańsk.

We wrześniu 2016 r. rozpoczęto prace, których efekt możemy właśnie oglądać. Większość prac budowlanych została wykonana przez przebywających w Areszcie Śledczym w Gdańsku osadzonych, którzy są zatrudnieni w Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica.

Po co to wszystko

Podstawowymi zadaniami Służby Więziennej jest ochrona, bezpieczeństwo i resocjalizacja. Nowe stanowisko dowodzenia aresztu śledczego w Gdańsku, jest nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone co w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy funkcjonariuszy a zarazem zapewni możliwość zwiększonej ochrony i bezpieczeństwa w Służbie Więziennej co w swoim wystąpieniu podkreślił płk Lesław Bryłkowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku

Podstawowym zadaniem Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu a także bezpieczeństwa przebywających na terenie tej jednostki osób w tym funkcjonariuszy i pracowników, ale również przebywających na terenie jednostki penitencjarnej osadzonych.

Uroczystości

O godz. 10:30 płk Lesław Bryłkowski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku dokonał uroczystego otwarcia spotkania. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku ppłk Artur Ostrowski przedstawił podstawowe informacje dotyczące inwestycji. Płk Grzegorz Fedorowicz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej pogratulował dyrektorom udanej inwestycji. Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poświęcił nowe stanowisko dowodzenia i dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Następnie Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku zaprezentował zebranym gościom nowe stanowisko dowodzenia i możliwości systemu monitoringu. Uroczystości trwały krótko, ale stanowisko dowodzenia pozostanie z nami na długo i będzie służyło zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonariuszom i osadzonym oraz wzmacniało podstawowe zadanie Służby Więziennej jakim jest ochrona społeczeństwa.

Tekst: kpt. Marek Stuba, por. Piotr Trzciński
Zdjęcia: mjr Jan Wróbel, kpt. Marek Stuba

Zobacz także: Panorama TVP Gdańsk;
Galeria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej