12 lipca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczania awansów i odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Święto Służby Więziennej

W związku z nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej dzień 29 czerwca ustanowiony został Świętem Służby Więziennej. W tym dniu wspominamy Świętego Pawła Apostoła, który od 2018 roku jest patronem Służby Więziennej. Podczas uroczystej odprawy 12 lipca br. w Areszcie Śledczym w Gdańsku zostały wręczone odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Awanse, odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania

Płk Tomasz Raczyk, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, w asyście por. Dariusza Sobiecha, Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku w uznaniu za pełnioną służbę i zasługi penitencjarne wręczyli funkcjonariuszom Służby Więziennej awanse, wyróżnienia oraz odznaczenia. W Areszcie Śledczym w Gdańsku oraz Oddziale Zewnętrznym w Gdańsku-Przeróbce ponad 100 funkcjonariuszom nadano wyższe stopnie służbowe, 9 osób zostało odznaczonych odznaczeniem resortowym „Za zasługi dla więziennictwa”, a funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej zostali nagrodzeni przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy za rzetelne i sumienne wykonywanie zadań służbowych.

Płk Tomasz Raczyk, zastepca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy pogratulował funkcjonariuszom za trud włożony w pełnienie służby oraz podziękował wszystkim awansowanym, a także rodzinom funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Por. Dariusz Sobiech w imieniu swoim i Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie w naszej codziennej służbie.

Wszystkim funkcjonariuszom z okazji ich święta raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia, a odznaczonym gratulujemy awansów i życzymy dalszego rozwoju zawodowego.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej