W dniu 22 lipca br. w Gdańsku odbyły się obchody upamiętniające aresztowanie przez władze pruskie ówczesnego brygadiera Józefa Piłsudskiego i płk. Kazimierza Sosnkowskiego.

Spotkanie zorganizowane m. in. przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku, Związek Piłsudczyków RP TP JP Okręg Gdański i Wojewodę Pomorskiego odbyło się w dniu 22 lipca 2020 r. z okazji uczczenia 103 rocznicy aresztowania brygadiera Józefa Piłsudskiego wraz z płk. Kazimierzem Sosnkowskim.

Zebranie władz, przedstawicieli służb mundurowych, Piłsudczyków, kombatantów, pasjonatów historii przy bramie Aresztu Śledczego w Gdańsku miało charakter uroczysty, lecz z uwagi na epidemię koronawirusa odbywały się w skromniejszej oprawie niż zazwyczaj.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnu państwowego. Po przywitaniu uczestników przez Dariusza Drelicha – Wojewodę Pomorskiego, mjr SW w st. spocz. Waldemar Kowalski przybliżył historię i okoliczności osadzenia w gdańskim więzieniu Pierwszego Marszałka Polski i Szefa Sztabu.

Powodem aresztowania brygadiera Józefa Piłsudskiego była odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austro-Węgier i Niemiec i sympatyzowanie z Rosją. Piłsudski wezwał swoich legionistów do unikania przelewu krwi w boju i tym samym liczył się z uwięzieniem żołnierzy. W dniu 22 lipca 1917 r. sam został aresztowany i pod eskortą żandarmów przewieziony do Gdańska. Pobyt w Gdańsku trwał do 29 lipca 1917 r. i był jednym z etapów przewiezienia Józefa Piłsudskiego do twierdzy magdeburskiej przez władze pruskie.

Spotkanie było okazją do uczczenia i przypomnienia historii pobytu naczelnika państwa w Gdańsku. Józef Piłsudski był postacią wybitną, jednym z ojców niepodległej Polski. Słowa  Dariusza Drelicha wypowiedziane w trakcie uroczystości świadczą o niezłomności i poświeceniu życia Pierwszego Marszałka – „jak mówimy wolna Polska, niepodległa Polska, to myślimy Józef Piłsudski”. Na zakończenie uroczystości zebrani goście złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

 

Relacja TVP Gdańsk

 

Tekst i zdjęcia: st. chor. Natalia Niema - Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej