19 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie robocze, w którym wzięli udział przedstawiciele Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku oraz funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Wsparcie 

Ppłk Marek Rogoziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku podjął inicjatywę wsparcia organizacji i instytucji w działaniach statutowych. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku miało na celu omówienie szczegółów współpracy. Na kanwie dotychczasowego doświadczenia i prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych podjęto kroki, by skierować do zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Gdańsku-Przeróbce. Omówiono kwestie zakresu prac skazanych, którzy będą wykonywać prace konserwatorskie i gospodarcze na terenie hospicjum, a także będą świadczyć usługi pielęgnacyjne wobec osób chorych przewlekle i terminalnie.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, ze wzajemnym zrozumieniem potrzeb i możliwości. Podjęto decyzję, iż w najbliższych dniach zostanie podpisanie porozumienie, czego efektem będzie wymierna praca skazanych na rzecz hospicjum.

 

Tekst: ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: mjr Michał Maryniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej