22.03.2018 r. kolejny raz ujawniono próbę wniesienia na teren aresztu narkotyków. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to matka szła na widzenie z synem.

Pomimo stałych kontroli osób ubiegających się o wejście na teren jednostek penitencjarnych, informacji o zagrożeniach dotyczących zażywania środków odurzających, wielokrotnych informacji w mediach o zatrzymaniu osób posiadających przy sobie narkotyki nie ustają próby przekazania osadzonym substancji niedozwolonych. W dniu 22 marca 2018 roku podczas kontroli osoby ubiegającej się o wejście na widzenie z osadzonym funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku st. kpr. Mateusz Brzeski wykazał się dużą sumiennością i wnikliwością. Wykorzystując dostępne w Służbie Więziennej urządzenia techniczne zauważył podejrzane zawiniątko. Jak twierdzi, podczas szkoleń organizowanych przez Służbę Więzienną widział podobne obrazy. Przeprowadzone testy zakwestionowanej substancji dały wynik pozytywny ze wskazaniem na amfetaminę. Okazało się, że idąca na widzenie z synem 47. letnia kobieta próbowała wnieść na teren aresztu narkotyki. Kobieta została przekazana funkcjonariuszom Policji. Codzienna, sumienna praca gdańskiego funkcjonariusza po raz kolejny skutkowała udaremnieniem przedostania się niedozwolonych substancji na teren aresztu.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej