Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Gdańsku a także przebywający w nim osadzeni włączyli się w akcję pomocy potrzebującemu Jakubowi Małoszyckiemu. W dniu 13.07.2017 r. przekazano rodzicom chłopca kilkanaście worków nakrętek, które przyczynią się do rehabilitacji Kubusia.

Areszt Śledczy w Gdańsku wychodząc naprzeciw ekologii i realizując program readaptacji społecznej "Tyle zysku - ile odzysku" segreguje odpady. Poprzez zbiórkę nakrętek, które pochodzą z różnych opakowań sztucznych możemy wesprzeć rehabilitację pochodzącego z Lęborka Jakuba Małoszyckiego. Akcją zainteresowało się wielu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych aresztu, którzy systematycznie dokładają nakrętki.

"Nakrętki dla Kubusia" tak można nazwać akcję jaką staramy się prowadzić – mówi jej pomysłodawca por. Daniel Chojnacki starszy wychowawca Aresztu Śledczego w Gdańsku. Chodzi przede wszystkim o to, aby przy propagowaniu postawy proekologicznej wśród osadzonych, zmotywować ich również do działań prospołecznych, działań wykonywanych bezinteresownie, pożądanych i akceptowanych przez społeczeństwo.

Por. Daniel Chojnacki starszy wychowawca działu penitencjarnego, chętnie pomaga i stara się tą inicjatywą zarażać wokół siebie innych. Akcja z nakrętkami zaczęła się od pustego kartonika w dyżurce wychowawcy - mówi - Najpierw zacząłem sam zbierać nakrętki, gdy ich przybywało zaczęli się interesować funkcjonariusze, a także osadzeni. Obecnie skazani, którzy są zatrudnieni na stanowiskach sortowaczy odpadów komunalnych otrzymują wynagrodzenie, zmniejszają koszt wywozu odpadów poprzez segregację oraz przyczyniają się do pomocy małemu chłopcu. Także osadzeni przebywający w jednostce, którzy nie są zatrudnieni mają na co dzień możliwość zbierania nakrętek z napojów i środkach higienicznych. Informacja rozeszła sie bardzo szybko, osadzeni przynosili i przynoszą w dalszym ciągu woreczki z nakrętkami. Posiadają wiedzę, że takie akcje są wskazane i niosą za sobą same korzyści, więc chcą dołożyć też swoją "cegiełkę" – dodaje por. Chojnacki.

Dotychczas zebraliśmy kilkanaście worków nakrętek, które w dniu 13 lipca zostały odebrane przez rodziców chłopca. Tym gestem Służba Więzienna przyczyni się do dalszej rehabilitacji i leczenia chłopca. Akcję uznajemy jako ciągłą, nie chcemy poprzestawać na jednorazowej pomocy. Będziemy odkręcać dopóki to będzie potrzebne - mówi por. Chojnacki – To tak niewiele, a jednak tak wiele....

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

 

Więcej informacji jak można pomóc Kubusiowi znajduje się tutaj

Zobacz także

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej