Ppłk Marek Rogoziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku przystąpił do współpracy z kolejną Fundacją, dzięki której skazani będą wykonywać prace polegające na remontach i adaptacji budynku szkoły.

Podpisanie umowy z Fundacją Bursztynowym Szlakiem

24 kwietnia 2024 roku na spotkaniu w gdańskiej jednostce, w którym udział wzięli przedstawiciele zarządu Fundacji Bursztynowym Szlakiem tj. mgr Alicja Boruc – Prezes Zarządu i mgr Małgorzata Waguca–Jączek – Wiceprezes Prezes Zarządu oraz ppłk Marek Rogoziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku nastąpiło podpisanie umowy o nieodpłatne zatrudnienie skazanych przy pracach wykonywanych na cele charytatywne na zasadzie art. 123a § 2 Kkw.

Zatrudnienie skazanych elementem resocjalizacji

Areszt i Fundacja zobowiązali się współdziałać w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych korzyści społecznych. Praca świadczona przez skazanych na rzecz Fundacji będzie miała charakter pełnej dobrowolności i polegać będzie na przystosowaniu pomieszczeń budynków, w których od 1 września 2024 r. rozpoczną rok szkolny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS im. Mieczysława Jałowieckiego.

 

Tekst: mjr Sławomir Goszka, ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: mjr Sławomir Goszka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej