Areszt Śledczy w Gdańsku w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Mediacji 2017 oraz Tygodniem Mediacji (16-20 października 2017 r.) zorganizował dla osadzonych prelekcję poświęconą mediacjom w postępowaniu karnym.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 19 października. W dniu 3 października 2017 r. osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Gdańsku mogli usłyszeć i porozmawiać o polubownych metodach rozwiązywania sporów. Prelekcję poświęconą mediacjom w postępowaniu karnym poprowadziła Pani Magdalena Grabarczyk-Bródka wraz z Panią Anetą Politowską z Gdańskiego Centrum Mediacji przy Fundacji FISO.

Ogólnym celem mediacji jest zawarcie ugody między zwaśnionymi stronami tak aby proponowane rozwiązanie wypracowane przy udziale mediatora, satysfakcjonowało obydwie strony konfliktu zanim ten będzie rozstrzygany przez sąd. Należy jednak pamiętać, że także podczas procesu sądowego mediacja może zostać wykorzystana, a nawet już po wydanym przez Sąd wyroku podkreślała pani mediator.

Mogłoby się wydawać, że prowadzenie tego typu prelekcji wśród osób pozbawionych wolności jest trochę „spóźnione”, jednak aktywność osadzonych i ilość pytań zadawanych mediatorom z Gdańskiego Centrum Mediacji ze strony skazanych świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką mediacji w tym środowisku.

Cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do jak najszerszego grona osób. Mamy nadzieję, że także nasze spotkanie przyczyni się do zwiększenia świadomości osadzonych o możliwości rozwiązania sporów zanim trafią one do sądu.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej