Dbając o dobre imię Służby Więziennej, w związku z podpisanymi porozumieniami i szeroko pojętą współpracą Aresztu Śledczego w Gdańsku z wieloma, różnymi instytucjami, a także mając na względzie patriotyczne wychowanie młodzieży, funkcjonariusze naszej jednostki na wielu polach starają się przybliżyć lokalnej społeczności trud i zadania więzienników oraz przypomnieć kawałek historii związanej z naszym aresztem.

W dniu 15.11.2017 r. grupa wychowanków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie wraz z opiekunami gościła na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej. Uczniowie, którzy odwiedzili jednostkę poznali czym różni się areszt śledczy od zakładu karnego, jak wygląda praca z osadzonymi i jakie są formy resocjalizacji? Uczniowie poznali prawne konsekwencje niewłaściwych postaw moralnych wśród młodych ludzi. Areszt Śledczy w Gdańsku chętnie angażuje się w takie przedsięwzięcia, umożliwiając skonfrontowanie wyobrażeń uczniów na temat "więzienia" z rzeczywistością.

Młodzi ludzie mieli okazję pogłębienia wiedzy dotyczącej współczesnej historii Polski, zwiedzili cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej