We wtorek 28 sierpnia w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z 72. rocznicą śmierci polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele gdańskiej Służby Więziennej.

Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk” zginęli tego samego dnia 28 sierpnia 1946 r. w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Pochowani zostali obok siebie w bezimiennym grobie, skazani na zapomnienie. Miejsce to jesienią 2014 r. odnalazł na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym zespół poszukiwawczy IPN, kierowany przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Pogrzeb państwowy „Inki” i „Zagończyka” odbył się 28 sierpnia 2016 r. – w 70. rocznicę wykonania wyroku śmierci.

28 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 przed tablicą pamiątkową przy Areszcie Śledczym w Gdańsku złożono kwiaty i zapalono znicz, po czym zebrani udali się na Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku, gdzie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach bohaterów.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Zobacz także: TVP Gdańsk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej