Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej po raz kolejny zrealizował zdalnie kurs przygotowawczy. Tym razem „wstępniak” został zorganizowany na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W dniu 9 lipca 2020 r. 8 nowoprzyjętych funkcjonariuszy jednostek okręgu gdańskiego rozpoczęło kurs przygotowawczy. Obostrzenia sanitarne związane z sytuacją epidemiczną w kraju wymusiły kształcenie funkcjonariuszy w nowej tymczasowej formie. Funkcjonariusze przystępują do drugiego etapu szkolenia wstępnego na terenie jednostki. W gdańskim areszcie kursanci realizowali zagadnienia zdalnie i stacjonarnie. Nauczanie prowadzili zarówno wykładowcy Ośrodka w Suchej jak i funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Gdańsku. Intensywny okres nauki przyniósł wymierne korzyści. Wszyscy funkcjonariusze pozytywnie zaliczyli cząstkowe testy z zagadnień m.in. penitencjarystyki, strzelectwa i bezpieczeństwa jednostek, a do egzaminu przystąpili w pełnej gotowości. Egzamin końcowy odbywał się w jednostkach macierzystych tj. w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce, Kwidzynie oraz Areszcie Śledczym w Gdańsku, Wejherowie, Stargardzie Gdańskim i zakończył się wystawieniem ocen oraz rozdaniem świadectw ukończenia kursu przygotowawczego w dniu 17 lipca 2020 r.

Zdobyta wiedza i przyswojone treści programowe kursu przygotowawczego funkcjonariusze wykorzystają w dalszej części szkolenia wstępnego. Praktyka zawodowa zwieńczona egzaminem zakończy proces szkolenia wstępnego nowoprzyjętych funkcjonariuszy.

 

Tekst i zdjęcia: st. chor. Natalia Niema - Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej