W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. płk Andrzej Tesarewicz - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku powołał ppor. Mariusza Lewandowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku. Akt powołania został wręczony w obecności płk. Artura Króla - Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Ppor. Mariusz Lewandowski dotychczas pełnił służbę na stanowisku dowódcy zmiany działu ochrony. W Areszcie Śledczym w Gdańsku odpowiedzialny będzie za całokształt funkcjonowania powierzonego mu działu ochrony. 
 
tekst: kpt. Anna Piskur
zdjęcia: mjr Marek Stuba
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej