Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku przedłuża się do dnia 31 października 2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni ograniczenia w zakresie udzielanych osadzonym widzeń oraz udzielanie ich po spełnieniu określonych warunków przez osoby odwiedzane i odwiedzające.

Od października br. widzenia udzielane będą w soboty oraz w dniach roboczych administracji aresztu przypadających od środy do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00 w środy i czwartki oraz od 8.00 do 15.00 w piątki i soboty, a nie jak uprzednio od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 15.00. Pozostałe zasady udzielania widzeń nie zmieniają się.

Ewentualne przedłużenie ww. ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247  § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa powyżej, są nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                                        Aresztu Śledczego w Gdańsku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej