Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

 Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni:

1) wstrzymanie zatrudnienia skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Gdańsku;

2) ograniczenia w zakresie udzielanych osadzonym widzeń oraz udzielanie ich po spełnieniu określonych warunków przez osoby odwiedzane i odwiedzające.

 

Ewentualne przedłużenie ww. ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247  § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Ograniczenia, o których mowa powyżej, są nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Z dniem 1 września 2020 r. przywraca się odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych, których zasady udzielania dostosowane będą do sytuacji epidemiologicznej.

 

                                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                                       Aresztu Śledczego w Gdańsku

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej