W gdańskim areszcie zakończono program readaptacyjny #CzapkaOdSerca, w którym wzięły udział skazane kobiety. Czapki uroczyście zostały przekazane przez ppłk. Marka Rogozińskiego - zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku na ręce Piotra Białkowskiego – ambasadora Fundacji Ronalda McDonalda.

Przekazanie rękodzieła

W murach gdańskiej jednostki goszczono po raz kolejny przedstawiciela Fundacji. Piotr Biankowski jest dobrym duchem Fundacji i wspiera akcję #CzapkaOdSerca, która jest realizowana w porozumieniu m. in. z Aresztem Śledczym w Gdańsku. Kobiety osadzone w gdańskiej jednostce wykonywały na szydełku czapki zimowe, które tym razem trafią do uczestników zawodów Gdynia Winter Swimming Cup. Organizatorem lodowego pływania jest Piotr Biankowski, który łączy funkcję pomagania ze sportowych duchem rywalizacji. Dochód ze sprzedaży zimowych czapek zasili konto Fundacji Ronalda McDonalda.

Kobiety odbywające karę pozbawienia wolności poprzez pracę rękodzielniczą aktywnie wypełniają wolny czas, nabywają i rozwijają nowe umiejętności, czy redukują negatywne emocje i napięcia. Łańcuszek pomocy sprzyja procesowi resocjalizacji osób pozbawionych wolności i wsparciu osób potrzebujących.

Aktywny funkcjonariusz

Inicjatorem nawiązania współpracy jest st. szer. Karol Tumialis – młodszy wychowawca działu penitencjarnego. Od ok. 2 lat organizuje zajęcia dla skazanych, którzy w ramach programów readaptacyjnych wykonują prace rękodzielnicze. Wyroby te w postaci czapek i koców trafiają do organizacji pożytku publicznego współpracujących z gdańskim aresztem. Te zaś wspierają dzieci, osoby chore, bezdomne, uchodźców, samotne matki czy wymagające wsparcia. Funkcjonariusz również jest aktywnym pływakiem, który podziela pasję ekstremalnego pływania w zimnych akwenach z kreatywnością i zaangażowaniem w proces resocjalizacji skazanych. O jego pracy i pasji dowiemy się szerzej w artykułach miesięcznika Forum Penitencjarnego dostępnego na stronie https://www.sw.gov.pl/dzial/czasopismo-forum (wydanie: styczeń i luty 2023 r.).

 

Tekst: ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: ppor. Natalia Niema-Nowak, Forum Penitencjarne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej