Areszt Śledczy w Gdańsku współpracuje z wieloma, różnymi osobami i instytucjami. Jedną z takich osób, które z dużym zaangażowaniem współpracują z naszą jednostką jest Pani Małgorzata Polakowska, która wraz z członkami Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego "Feeria" prowadziła w naszej jednostce warsztaty dla skazanych kobiet.

Jak to się zaczęło?

Historia współpracy Aresztu Śledczego w Gdańsku z Małgorzatą Polakowską sięga 2015 r. kiedy to w ramach programu readaptacji społecznej prowadziła warsztaty teatralne metodą Teatru Forum. Następnie były kolejne projekty:

Styczeń - czerwiec 2017 – z udziałem kobiet osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku zrealizowała swój stypendialny projekt "CZAS MATEK. Resocjalizacja przez miłość", składający się z serii warsztatów dramowych, aktorskich i scenariuszowych, w efekcie czego powstał spektakl "Bajki księżniczek" w reż. Ewy Ignaczak. Premiera spektaklu miała miejsce w Teatrze Gdynia Główna. Spektakl wziął udział również w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie, gdzie zajął drugie miejsce.

Wrzesień 2017 - styczeń 2018 - ponownie wraz z Ewą Ignaczak zrealizowała spektakl pt. "Podblokowe rozkminy" na podstawie książki Salci Hałas "Pieczeń dla Amfy".

Wszystkie podjęte działania pozwoliły zauważyć silną emocjonalną potrzebę skazanych odnośnie uczestnictwa w kulturze, ich chęć zaangażowania i rozwijania własnego potencjału twórczego a tym samym konkretne efekty pracy penitencjarnej.

Co się właściwie stało?

Niesiona pozytywnym odbiorem i widocznymi rezultatami tych działań, Małgorzata Polakowska postanowiła poszerzyć ofertę o kolejne działania arteterapeutyczne. Tak powstał projekt "KOBIETY UWIERZCIE! Warsztaty w Areszcie". W przypadku tego projektu postawiła się w roli autora i koordynatora projektu a nie wykonawcy/prowadzącego warsztaty. Jak mówi:

Chciałam w ten sposób ośmielić i zachęcić innych trójmiejskich działaczy i artystów do tworzenia własnych projektów artystycznych w tego typu miejscach, powierzając im realizację warsztatów: psychospołecznych (prowadzonych przez Iwonę Prusko), teatru ruchu (prowadzonych przez Przemka Jurewicza), ceramicznych (prowadzonych przez Jacka Panka) i wikliny papierowej (prowadzonych przez byłą osadzoną w AŚ- Dorotę).

Projekt zrodził się z potrzeby wyjścia naprzeciw oczekiwaniom osadzonych kobiet po sukcesie, jaki udało się osiągnąć poprzez realizację spektakli "Bajki księżniczek" i "Podblokowe rozkminy".

Istotnym wydaje mi się fakt, że od czasu rozpoczęcia mojej pracy w areszcie (od 2015 roku) utrzymuję stały kontakt z byłymi już osadzonymi, mam szansę obserwować ich powrót do społeczeństwa i realne zmiany które zachodzą w ich życiu. Jestem z nich bardzo dumna i nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że w każdym człowieku istnieją takie obszary, do których właśnie sztuka może przemówić najbardziej.

26 listopada br. Areszt Śledczy w Gdańsku gościł studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaangażowanych w Kole Naukowym Prawa Karnego. Uczestnicy oprócz historii gdańskiej Służby Więziennej mogli usłyszeć jak w praktyce wygląda resocjalizacja przez sztukę i zobaczyć efekty prowadzonych w areszcie warsztatów. Ppłk Leszek Urbanowicz, Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku przedstawił specyfikę pracy, która jest służbą a członkowie Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego "Feeria" podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizowanym projektem.

Jak to jest w teorii?

Arteterapia to terapia przez sztukę. Rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają dostęp do wnętrza człowieka, do jego emocji, potrzeb, lęków. Jak czytamy w opracowaniach naukowych terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się powrócić do normalnego funkcjonowania. Właśnie dlatego arteterapia jest tak pomocna w procesie resocjalizacji.

Głównym założeniem projektu "KOBIETY UWIERZCIE! Warsztaty w Areszcie" było rozbudzenie wśród uczestniczek wrażliwości, wzrost ich aktywności artystycznej oraz resocjalizacja przez sztukę. Skazane kobiety przebywające w Areszcie Śledczym w Gdańsku przez cztery miesiące poprzez warsztaty psychospołeczne, teatr ruchu, zajęcia z ceramiki i wikliny papierowej budowały pozytywne nastawienie do siebie i do świata.

Z kim mamy do czynienia?

Małgorzata Polakowska - magister kulturoznawstwa, absolwentka Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego, Akademii Teatru Alternatywnego przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu a także Kursu Teatru Forum Drama Way i Szkoły Dramy Stosowanej STOP-KLATKA. Jest aktorką Teatru Gdynia Główna. Od 2014 roku tworzy spektakle Teatru Forum oraz prowadzi warsztaty wykorzystujące metodę dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie (adresowane m.in. do młodzieży, społeczności lokalnych, seniorów, więźniów, oraz osób zagrożonych bezdomnością). Jest koordynatorką i animatorką projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne FEERIA, którego jest współzałożycielką. Jest także stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie "animacja i upowszechnianie kultury". Została laureatką nagrody Prezydenta Gdyni z Okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2018 za reżyserię i realizację ośmiu premierowych spektakli metodą Teatru Forum. Jest także zwyciężczynią Nagrody Artystycznej Galion Gdyński 2018 w kategorii "Animacja Kultury".

Jak twierdzi:

To, co udało mi się wypracować w ciągu tego czasu, zawdzięczam oczywiście własnej pasji, energii i misji, by zmieniać zastaną rzeczywistość, jednak nie mogę zapomnieć o gronie wspaniałych ludzi, którzy służyli mi swoim doświadczeniem i wiedzą: Ida Bocian, Ewa Ignaczak, kpt. Adrian Głań, Przemek Jurewicz, Iwona Prusko, Jacek Panek, Dorota Jankowiak-Dąbrowska. Dziękuję!

My także gratulujemy sukcesów licząc na współpracę przy realizacji kolejnych programów readaptacji społecznej skazanych.


Tekst: mjr Marek Stuba, Małgorzata Polakowska
Zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej