W dniu 04 maja 2021 r. nastąpiło przekazanie materiałów plastycznych i gier rekreacyjnych dzieciom z przyszpitalnej szkoły funkcjonującej na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Artykuły zostały zebrane przez załogę Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W odpowiedzi na apel Pani Małgorzaty Jankowskiej – pedagog szkolnej, funkcjonariusze i pracownicy jednostki na przełomie marca i kwietnia br. zorganizowali zbiórkę gier planszowych, edukacyjnych i puzzli. Pracownicy i ich dzieci otworzyli serca i ochoczo przekazywali swoje, kompletne zabawki. Udało się również dostarczyć nowe przybory plastyczne: farby, kredki, kolorowe kartki, nożyczki, flamastry itp. Akcja miała na celu pomoc najmłodszym w terapii i procesie hospitalizacji.

Zebrane materiały trafiły do szpitalnych świetlic dziecięcych oddziałów hematologii, nefrologii, onkologii i innych. Szkoła Podstawowa nr 90 zorganizowana na terenie UCK w Gdańsku jest najstarszą placówką oświatową w Polsce działająca w ramach podmiotu leczniczego. Dwa lata temu obchodziła swoje 70-lecie istnienia.

Wychowawcy i pedagog szkoły podkreślali, iż pomoc ta jest ogromnym wsparciem w tym szczególnym czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Z uwagi na jego szybką transmisję ważne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności i zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie przybory szkolne i plastyczne otrzymują na własność, nie mogą wymieniać się otrzymanymi materiałami również pomiędzy oddziałami, dlatego też cieszą się z każdej otrzymanej nowej rzeczy. Pani Małgorzata Jankowska przekazała podziękowania oraz kolorowy rysunek namalowany przez jednego z uczniów szkoły. Dzieciaki swoje zadowolenie wyraziły również na zdjęciach przesłanych przez pedagog, a ich uśmiech stanowi dla całej załogi najlepsze podziękowanie i ogromne wzruszenie.

W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników – płk Artur Król – dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku złożył serdeczne życzenia dzieciom przebywającym w szpitalu, szybkiego powrotu do zdrowia oraz siły i wytrwałości do walki z chorobą. Gratulacje należą się również gronu pedagogicznemu przyszpitalnej szkoły za zaangażowanie i przejawiane inicjatywy oraz empatię i nadzieję w opiece i kształceniu młodych wojowników.

Załoga z Kurkowej przy tak pozytywnej i serdecznej atmosferze zapowiedziała, iż chętnie podejmie się kolejnych akcji i współpracy na rzecz chorych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 90 w Gdańsku.

 

Tekst: st. chor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: st. chor. Natalia Niema-Nowak, Małgorzata Jankowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej