W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży uczniowie gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Areszt Śledczy w Gdańsku od lat w ramach współpracy ze szkołami województwa pomorskiego prowadzi zajęcia dla młodzieży związane z edukacją historyczną, prewencją przestępstw oraz promocją i popularyzacją wiedzy o Służbie Więziennej. Po znowelizowaniu Ustawy o Służbie Więziennej funkcjonariusze z całego kraju realizują program edukacyjny „W Służbie Prawu”, w którym uświadamiają młodzieży jakie są fundamentalne zasady prawa karnego, ukazują realia grożące tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych oraz uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.

8 maja br. uczniowie klasy drugiej gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego wysłuchali prelekcji o tym jak działa polski system więziennictwa, czym jest prawo karne i jakie konsekwencje niesie za sobą przestępstwo oraz przestępczość wśród młodzieży. Uczniowie poznali jakie są cele i zadania Służby Więziennej oraz usłyszeli o możliwości kontynuacji nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Młodzież podczas zajęć wykazywała dużą wiedzę dotyczącą prawa i odpowiedzialności karnej, a także zainteresowanie funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych i pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez płk. Artura Króla, Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku certyfikatu udziału szkoły w programie i oprowadzeniem zebranych po jednostce. Uczniowie mieli okazję pogłębienia wiedzy dotyczącej współczesnej historii Polski - zwiedzili cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej