Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.

Targi Pracy

Powiatowe Targi Pracy zorganizowane przez PUP w Kartuskim Centrum Kultury i PUP w Żuławski Ośrodku Kultury cieszyły się sporym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku pracy w regionie oraz postarać się o zatrudnienie. Wśród pracodawców wyróżniali się przedstawiciele służb mundurowych, takich jak  Służba Więzienna, Policja, Straż Graniczna, czy Wojsko.

„W tym sektorze jest duże zapotrzebowanie na nowych ludzi. Przygotowano dzisiaj ponad 400 ofert pracy. To najważniejsze, bowiem zarówno uczniowie, jak też osoby bezrobotne są tu dzisiaj mile widziane, dla nich przygotowaliśmy to spotkanie” – mówi Jan Geras, dyrektor PUP w Kartuzach.

Proces rekrutacji do Służby Więziennej

Służba Więzienna to instytucja, która nie tylko pełni bardzo ważną rolę w systemie prawnym, ale także może być szansą na ciekawą i stabilną pracę dla osób, które ukończyły szkołę lub szukają zatrudnienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiedzialni są za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych oraz resocjalizację skazanych.

Gdańscy funkcjonariusze uczestniczyli w rozmowach z osobami poszukującymi zatrudnienia oraz uczniami szkół średnich, którzy stoją u progu wybrania ścieżki zawodowej. Funkcjonariusze udzielali zainteresowanym informacji o aktualnie prowadzonym procesie rekrutacji. Przybyli na targi doradcy zawodowi i nauczyciele z zainteresowaniem słuchali jakie warunki zatrudnienia oferuje Służba Więzienna. Uczniowie najczęściej zadawali pytania o wymagania dla kandydatów chcących wstąpić w szeregi Służby Więziennej oraz o stopień trudności testów sprawnościowych i psychologicznych.

Wstąp do Służby Więziennej

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Służbie Więziennej, warto zapoznać się z wymaganiami i procesem rekrutacji na stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl/rekrutacja, a także na stronie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości www.swws.edu.pl.

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Marek Stuba, ppor. Natalia Niema-Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej