Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.

Targi Pracy

Powiatowe Targi Pracy zorganizowane przez PUP w Kartuzach i PUP w Nowym Dworze Gdańskim cieszyły się sporym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku pracy w regionie oraz postarać się o zatrudnienie. Wśród pracodawców wyróżniali się przedstawiciele służb mundurowych, takich jak: Służba Więzienna, Policja, Straż Graniczna, czy Wojsko.

Proces rekrutacji do Służby Więziennej

Służba Więzienna to instytucja, która nie tylko pełni bardzo ważną rolę w systemie prawnym, ale także może być szansą na ciekawą i stabilną pracę dla osób, które ukończyły szkołę lub szukają zatrudnienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiedzialni są za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych oraz resocjalizację skazanych.

Gdańscy funkcjonariusze uczestniczyli w rozmowach z osobami poszukującymi zatrudnienia oraz uczniami szkół średnich, którzy stoją u progu wybrania ścieżki zawodowej. Funkcjonariusze udzielali zainteresowanym informacji o aktualnie prowadzonym procesie rekrutacji. Przybyli na targi doradcy zawodowi i nauczyciele z zainteresowaniem słuchali jakie warunki zatrudnienia oferuje Służba Więzienna. Uczniowie najczęściej zadawali pytania o wymagania dla kandydatów chcących wstąpić w szeregi Służby Więziennej oraz o stopień trudności testów sprawnościowych i psychologicznych.

Wstąp do Służby Więziennej

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Służbie Więziennej, warto zapoznać się z wymaganiami i procesem rekrutacji na stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl/rekrutacja, a także na stronie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości www.aws.edu.pl.

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Marek Stuba, ppor. Natalia Niema-Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej