Marcin Woźny jest funkcjonariuszem działu ochrony Aresztu Śledczego w Gdańsku. Poza pracą zawodową, od wielu lat realizuje swoje historyczne pasje opisując dzieje rodzinnego miasta Skarszewy.

Przypomnienie

Marcin Woźny pełni służbę w dziale ochrony. Dojeżdża do służby w Gdańsku ze Skarszew. To niewielkie, piętnastotysięczne miasteczko w powiecie starogardzkim, na Kociewiu. Mieszka tam od urodzenia. Od najmłodszych lat jest pasjonatem historii lokalnej. To zasługa jego nauczyciela historii ze szkoły podstawowej Pana Wiesława Brzoskowskiego, który zaszczepił w Marcinie Woźnym historyczną pasję, a dziś jest naukowym konsultantem jego książek. O dokonaniach pisarskich naszego Kolegi pisaliśmy już tutaj.

Piękna pasja i jej ciąg dalszy

Marcin Woźny wydał ostatnio publikację „700 lat Skarszew 1320 – 2020”. Jest to zestawienie zebranych na przestrzeni kilku lat dokumentów źródłowych z archiwów na terenie Polski i Niemiec dotyczących jednego dokumentu. Jest to akt lokacyjny Skarszew wystawiony 2 lutego 1341 roku przez komtura joannitów Adolfa von Schwalenberga. W publikacji wykorzystano również poczynione ustalenia historyków z przełomu XIX i XX wieku. Wspomniane materiały były gromadzone bez bliżej sprecyzowanego celu wydawniczego, kierowane były po prostu chęcią zebrania wszystkich możliwych informacji dotyczących jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego dokumentu dla Skarszew.

Jak mówi autor:

,,Myślę, że udało się dotrzeć do wszystkich istotnych informacji zarówno pozwalających dokonać precyzyjnego tłumaczenia aktu, które w kilku miejscach znacznie poszerza wiedzę o ówczesnych Skarszewach, jak również pozwalających prześledzić historię tego dyplomu na przestrzeni siedmiu stuleci. W publikacji prezentowane są dokumenty z epoki, które do tej pory nie były dostępne szerszemu gronu pasjonatów historii. Rangę publikacji podnosi również fakt pomocy w rozpoznaniu i określeniu pieczęci Adolfa von Schwalenberga i domu joannitów w Nowym Wartenbergu przez wybitnego znawcę tematu dr Christiana Gahlbecka z Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie."

Co dalej?

Marcin obecnie kończy pracę nad kolejną książką, której roboczy tytuł to ”Joannici - założyciele Skarszew w dokumentach z lat 1198-1370”. Przygotowanie jej również wymagało żmudnego przeszukiwania archiwów. Walorem publikacji mają być kolejne dokumenty z epoki. Wśród nich będzie przedstawiony najstarszy z zachowanych do naszych czasów, a mianowicie transumpt biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen z 18 października 1262 roku, dzięki któremu znana jest treść nadania Grzymisława z 1198 roku.

Sam autor stwierdza:

„Wydaje mi się, że dotarłem praktycznie do wszystkich dostępnych dokumentów i opracowań, które dotyczą joannitów w kontekście ich obecności na skarszewskiej ziemi. Oczywiście, po raz kolejny bardzo cenne zbiory były dostępne w berlińskim archiwum. Co ważne i ciekawe, nie dotyczą one tylko samych Skarszew, ale także takich wsi jak Pogódki, Czarnocin czy Kamierowo, które mogą poszczycić się rodowodem godnym pozazdroszczenia sięgającym przynajmniej 1198 roku.”

Jak widać Służba Więzienna ma zaszczyt gościć w swych szeregach ludzi, dla których pasją jest historia miejsc, z których pochodzą i są z tego niezmiernie dumni. Należy dodać, iż Marcin Woźny za swoje dokonania został wyróżniony przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Gratulujemy Marcinowi jego książek i publikacji, i czekamy na więcej.

 

Opracował: kpt. Piotr Trzciński

Zdjęcia: mjr. Marek Stuba, st. sierż. sztab. Marcin Woźny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej