W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Funkcjonariusze okręgu gdańskiego po zakończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie pozytywnie zdali egzamin sprawdzający ich wiedzę. Tym samym, absolwenci uczelni zasili szeregi oficerskie Służby Więziennej.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Funkcjonariusze okręgu gdańskiego po zakończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologiii Penitencjarystyki w Warszawie pozytywnie zdali egzamin sprawdzający ich wiedzę. Tym samym, absolwenci uczelni zasili szeregi oficerskie Służby Więziennej.

Kształcenie kandydatów na oficerów rozpoczęło się w nowej formie rok temu. Funkcjonariusze Służby Więziennej, w tym 9 osób pełniących na co dzień służbę w Areszcie Śledczym w Gdańsku przystąpiło do nauki na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Byli pierwszymi rocznikami rozpoczynającymi kształcenie w nowopowstałej uczelni, którzy z zapałem przystąpili do zajęć realizując je stacjonarnie w kampusie mundurowym w Kaliszu. Jednak plany studiów pokrzyżowała nagła sytuacja epidemiczna w kraju i dalsze kształcenie odbywało się na poziomie zdalnym. Funkcjonariusze rozwiązywali testy, opracowywali tematy i zaliczali egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Naukę zakończyli 13 lipca br., a następnie w dniu 19 sierpnia 2020 r. zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w obecności komisji 17 funkcjonariuszy okręgu gdańskiego przystąpiło do egzaminu na pierwszy stopień oficerski. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego egzamin odbył się w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

 

Tekst i zdjęcia: st. chor. Natalia Niema-Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej