Obchodzony po raz pierwszy Dzień Tradycji Służby Więziennej był okazją do nadania funkcjonariuszom Służby Więziennej wyższych stopni służbowych.

Dzień Tradycji

Dzień Tradycji Służby Więziennej został ustanowiony na dzień 8 lutego nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej. Data ta upamiętnia wydane 8 lutego 1919 r. przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego dekrety stanowiące zręby polskiego więziennictwa.

Uroczystość nadania stopni

Podczas uroczystości, która zgromadziła kadrę kierowniczą, Dyrektor gdańskiej jednostki penitencjarnej pogratulował awansowanym.

W swoim wystąpieniu zaakcentował profesjonalizm i doświadczenie przystępujących do awansu wskazując, że są filarem służby i wzorem do naśladowania dla młodych.

Odczytano również list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, w którym podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie i uczciwość w pełnieniu obowiązków.

Serdecznie gratulujemy wszystkim awansowanym.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej