W Areszcie Śledczym w Gdańsku powołano Klub Honorowych Dawców Krwi. Nowopowstały Klub zrzesza funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W dniu 03.06.2019 r. w tutejszej jednostce odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Areszcie Śledczym w Gdańsku. W zebraniu założycielskim wzięli udział zaproszeni goście: ppłk Adam Poćwiardowski – zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, Jarosław Wodziński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW, Przewodniczący Okręgowej Rady HDK Pan Andrzej Blok, Przewodniczący Rejonowej Rady HDK Pan Jerzy Pilarski oraz a także funkcjonariusze jednostki. Pan Jerzy Pilarski przedstawił najważniejsze kwestie związane z honorowym krwiodawstwem, zasady i powody zrzeszania się krwiodawców w klubach, ich cele i zadania. Podczas zebrania przyjęto Statut oraz wybrano Zarząd Klubu w składzie: prezes Adam Skrobisz oraz członkowie: Natalia Niema Nowak, Mariusz Zgleszewski.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w tym także funkcjonariusze tutejszej jednostki niejednokrotnie już włączali się w akcje dzielenia krwią, z tymi którzy tego potrzebują. Funkcjonariusz publiczny dbający o bezpieczeństwo społeczeństwa zazwyczaj niewidzialny w miejscu, w którym pełni służbę powinien być kojarzony z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym, a także ratowaniem życia ludzkiego. Mamy nadzieję, że fakt powołania Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Areszcie Śledczym w Gdańsku, pozwoli na jeszcze większe rozpropagowanie oraz zachęcenie do dzielenia się krwią z potrzebującymi i pozwoli im na czerpanie radości z życia.
 

Tekst: kpt. Piotr Trzciński
Zdjęcia: chor. Natalia Niema-Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej